Trích dẫn

mù mờ, làm xong…

mù mờ, làm xong còn cần gravatar nữa sao? điên mất

Advertisements